OnScreen AB

Vi LEDifierar Sverige

OM OSS

OnScreen AB utvecklar och marknadsför sedan 2006 armaturer och ledskärmar för professionellt bruk för både inomhus och utomhus.


OnScreen AB är ett belysningsföretag i teknikens framkant som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö och kräsna konsumenter. OnScreen AB har idag 4 anställda och ca ett tiotal extra anställda. Vi är bosatta i den egenägda fastigheten med huvudkontor, lager och tillverkningslokal i Norrköping.

Försäljningen sker genom olika partners till kunder som företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, elgrossister, belysningsindustrin och andra, särskilt utvalda partners. Vår vision är att med innovativa lösningar och fulländad design bli en attraktiv leverantör till samtliga våra samarbetspartners och kunder.

– Inhemskt, med undantag för några få komponenter är våra produkter tillverkade med inhemsk arbetskraft och vi vill också i fortsättningen behålla vår produktion i Sverige.

– Kvalitet, produkterna vi erbjuder tillverkas omsorgsfullt lokalt och kvaliteten granskas i flera olika arbetsskeden. För att minska belastningen på miljön tar vi hänsyn till armaturens hela livscykel: effektiv igångsättning, lång livslängd, underhåll och reparationsmöjlighet samt slutligen återvinning. Våra produkter innehåller inga ämnen som är farliga för miljön.

– Planering och design, vi vill erbjuda våra kunder visuellt imponerande produkter eller vid behov få produkterna att obemärkt smälta in i omgivningen i det vi erbjuder effektiv och trygg belysning.
Välkommen till OnScreen. Fråga oss gärna om råd.
MILJÖ OCH KVALITET


Det är vår skyldighet att se till att vårt arbete och använda produkter är så miljövänligt som möjligt. Detta kommer till uttryck i att vi alltid försöker välja det miljövänligaste alternativet, när det är ekonomiskt försvarbart. Vi kontrollerar alltid med leverantörerna om det finns miljövänligare alternativ. Produkter som vi handlar med och säljer vidare skall vi alltid noggrant utvärdera så att de är miljövänliga.

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
FTI (fd. REPA) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

OnScreen AB är anslutna till FTI och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Producentansvar via El-kretsen
El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen – producenterna på den svenska marknaden – att uppfylla sitt producentansvar. OnScreen AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

Producentansvar för elutrustning – Naturvårdsverket
Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för el utrustning ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket.
OnScreen AB är anslutna till EE- och Batteriregistret och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.
MILJÖPOLICY FÖR ONSCREEN


OnScreen’s miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras och förebygga miljöföroreningar.

Detta innebär att:
regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor och regler, och aktivt utbildar alla medarbetare, samt skapar förutsättningar och motivation för personalen att arbeta med miljöfrågor samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter, återförsäljare och andra intressenter för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. genom uppföljning och ständiga förbättringar säkerställa att fastställda miljömål nås. genom utbildning och information främja och uppmuntra miljöinitiativ hos samtliga medarbetare samt säkerställa att de känner till sitt och företags miljöansvar. att genom förebyggande åtgärder minimera risken för miljöolyckor. att visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för nya rön och erfarenheter på miljöområdet. uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljöförordningar som berör verksamheten.
KVALITETSPOLICY FÖR ONSCREEN


OnScreen’s kvalitetspolicy är att genom ett utvecklande och aktivt kvalitetsarbete hos oss själva och våra kunder, uppfylla krav och nå kundtillfredsställelse samt skapa god lönsamhet.

Detta innebär att:
tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte både hos oss och hos våra olika kunder utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser ständigt utveckla samspelet mellan oss och våra kunder så att optimal lönsamhet och effektivitet uppnås för båda parter utveckla sortiment och lagerhållning så att vi kan uppnå bästa leveranssäkerhet åt våra kunder ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.
GARANTIER FÖR DEN PROFESSIONELLA BELYSNINGSMARKNADEN


Vi är säkra på att våra produkter håller god kvalitet och de flesta artiklar täcks av garanti. OnScreen har som målsättning att kunden ska vara helnöjd med oss och därför lämnar vi generösa garantier på våra produkter. Vi jobbar enbart med seriösa leverantörer som erbjuder bästa kvalitet.
PRODUKTGARANTI PROFFSBELYSNING
Produkt med tillverkningsfel byts mot ny produkt under garantitiden, förutsatt att produkten använts och installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Produktgarantin gäller ej förväntade bortfall för elektroniska komponenter (0,2% per 1000 timmar för produkter med 50 000 timmars livslängd). Generellt utgår ingen ersättning för utbyteskostnader, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas i förväg och godkännas skriftligen av oss.

Särskilt om ALEM 09
ALEM 09 är ett avtal mellan svenska elgrossister (SEG) och svenska elinstallatörer (EIO). OnScreen AB är inte medlemmar i SEG eller EIO och därför inte med automatik bundna av avtalet, men följer avtalet i tillämpliga delar med följande ändringar/undantag:

§ 23 - Returer Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har OnScreen rätt till större returavdrag.
§ 38 1:a stycket Tillämpas ej. Vi erbjuder 2, 5 eller 8 års garanti beroende på produktgrupp (se tidigare definition) istället för angivna 2 år enligt ALEM 09.
§ 38 2:a stycket Tillämpas ej. Vi erbjuder 2, 5 eller 8 års garanti beroende på produktgrupp (se tidigare definition). Ersättning för utbyteskostnader beslutas av oss från fall till fall och kan endast ske om ersättningsnivån har godkänts i förväg. Om regelverket i ALEM 09 avviker från eller strider mot innehållet i gällande avtal mellan oss och våra kunder har reglerna i de senare alltid företräde.
FULLSTÄNDIGA VILLKOR ALEM 09 - Ladda hem PDF REKLAMATIONSBLANKETT ALEM 09 - Ladda hem PDF För ytterligare frågor om våra garantivillkor hänvisas till Kundtjänst tel 011-122002 eller Teknisk Support tel 0707-989099.
VÅRA TJÄNSTER


Vi besitter hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled, från produktion, projektledning till sälj. Vi som hjälper dig med projektering använder den senaste mjukvaran och adderar till 10 års erfarenhet. Självklart hjälper vi dig gärna med energikalkyler som stärker ditt säljarbete mot slutkund. Ljusberäkningar Vi hjälper er utan extra kostand med en informativ och snygg ljusberäkning. Vi använder den senaste mjukvaran från Dialux och adderar till 10 års erfarenhet av ljusberäkningar. Energikalkyl Med våra energikalkyler hjälper vi er och era kunder att välja det bästa energialternativet. Med rätt belysningslösning spar vi både pengar och miljö. Offert OnScreen är mycket kostnads effektiva. Vår egna produktion i Norrköping, få mellanhänder och korta transporter gör att vi har en prisbild som är mycket intressant. Kontakta oss för offert.

 
 
 
 
 
 

OnScreen AB är ett belysningsföretag i teknikens framkant som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö och kräsna konsumenter

PRODUKTER

KUNDSERVICE

KONTAKT

OnScreen AB

Exportgatan 13
SE602 28 Norrköping

+46 (0) 11 12 20 02

info@on-screen.se

Följ oss på sociala medier

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Vit Instagram Ikon
  • White YouTube Icon

© 2003- 2020 Copyright OnScreen AB