Glöm lösen?

Garantier för den professionella belysningsmarknadenVi är säkra på att våra produkter håller god kvalitet och de flesta artiklar täcks av garanti. OnScreen har som målsättning att kunden ska vara helnöjd med oss och därför lämnar vi generösa garantier på våra produkter. Vi jobbar enbart med seriösa leverantörer som erbjuder bästa kvalitet. 


PRODUKTGARANTI PROFFSBELYSNING
Produkt med tillverkningsfel byts mot ny produkt under garantitiden, förutsatt att produkten använts och installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Produktgarantin gäller ej förväntade bortfall för elektroniska komponenter (0,2% per 1000 timmar för produkter med 50 000 timmars livslängd). Generellt utgår ingen ersättning för utbyteskostnader, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas i förväg och godkännas skriftligen av oss.

Särskilt om ALEM 09
ALEM 09 är ett avtal mellan svenska elgrossister (SEG) och svenska elinstallatörer (EIO). OnScreen AB är inte medlemmar i SEG eller EIO och därför inte med automatik bundna av avtalet, men följer avtalet i tillämpliga delar med följande ändringar/undantag:

§ 23 - Returer Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har OnScreen rätt till större returavdrag.

§ 38 1:a stycket Tillämpas ej. Vi erbjuder 2, 5 eller 8 års garanti beroende på produktgrupp (se tidigare definition) istället för angivna 2 år enligt ALEM 09. 

§ 38 2:a stycket Tillämpas ej. Vi erbjuder 2, 5 eller 8 års garanti beroende på produktgrupp (se tidigare definition). Ersättning för utbyteskostnader beslutas av oss från fall till fall och kan endast ske om ersättningsnivån har godkänts i förväg.

 

Om regelverket i ALEM 09 avviker från eller strider mot innehållet i gällande avtal mellan oss och våra kunder har reglerna i de senare alltid företräde.  FULLSTÄNDIGA VILLKOR ALEM 09  - Ladda hem PDF

  REKLAMATIONSBLANKETT ALEM 09 - Ladda hem PDF  


För ytterligare frågor om våra garantivillkor hänvisas till Kundtjänst tel 011-122002 eller Teknisk Support tel 0707-989099.

Garanti för OSRAM-märkta produkter
OSRAM erbjuder en garanti på upp till 5 år från inköpsdatum för valda OSRAM-märkta produkter.  OSRAM som global tillverkare av ljuskällor,

armaturer, förkopplingsdon, lysdioder och LED-system erbjuder bästa kvalitet och högklassiga belysningssystem för den industriella och privata

sektorn. 


Mer om Osram garantier hittar du här:
http://www.osram.se/osram_se/verktyg-och-tjaenster/tjaenster/osram-garantier/index.jsp