Glöm lösen?

 

Frågor och svar om Led


 

 

Vad är Lumen?

Lumen (Lm) är en enhet för ljusflöde. Lumenvärdet anger mängden ljus som ljuskällan sänder ut i en obestämd rikting.


Vad är Kelvin?

Kelvin (K) är enheten som anger ljusets färgton, även kallat färgtemperatur. Hög färgtemperatur motsvarar blåaktiga färgtoner medan låg färgtemperatur motsvarar rödaktiga färgtoner. En molning dag har kelvin 6500-7000.


Vad är Lux?

Lux är en enhet som anger styrkan på ljuset som träffar ytan, t.ex ett skrivbord.


Vad är LED?

Lysdioder är en teknik som ger mer ljus per watt än både glödlampor och halogenlampor. LED-lampor har ingen glödtråd utan alstrar ljus genom halvledardiod och är därför inte lika känslig. Ljuskällor med LED har låg energiförbrukning, avger ytterst lite värme och har lång livslängd. Ljuskällan drivs av en LED-transformator. LED (Light Emitting Diode) kallas också för lysdioder. LED-tekniken uppfanns redan på 1920-talet och har sedan 1960-talet använts som indikatorlampor för olika elektriska apparater och på displayer. Utvecklingen av nya ljusstarkare lysdioder gör att LED nu även fungerar för belysning.  


Går det att byta ut all belysning till LED?

Ja, idag finns det LED-lampor som motsvarar glödlampans ljus och utseende. Det fungerar bra att byta till LED-lampor i korridorer och kontorsarbetsplatser. Ljuset är mer riktat, det kommer mycket ljus från en liten yta, vilket gör att man också bör komplettera med andra ljuskällor.
 

Vad ska jag tänka på om jag vill byta ut belysningen till LED? 

Det är viktigt att rätt armatur används. Man ska bland annat tänka på:

  att ljusflödet ska vara högt
  rätt färgtemperatur (K)
  rätt färgåtervinning
  rätt val av armatur och dess effektivitet


Om du tänker byta belysningssystem ska du kontakta en specialist på LED-belysning.

 

Varför byts belysningen ut till LED?
LED-belysning använder mindre energi i jämförelse med dagens belysning. De är mer effektiva. En 8 - 10W LED-lampa ger nästan lika mycket ljus som en 60W glödlampa. LED-lampor strålar inte heller värme som är en fördel då värmestrålning kan skada värdefulla föremål i kulturhistoriska miljöer.
 

Håller LED-lampan lika bra som vanliga glödlampor?
En LED-lampa håller längre och har en längre brinntid än en vanlig glödlampa. LED-lampor har en lång hållbarhet med en brinntid på 15 000 – 50 000 timmar. De flesta större tillverkarna av LED-lampor brukar garantera en livslängd på cirka 5 år. En vanlig glödlampa har kortare livslängd med en brinntid på 1 000 – 2 000 timmar. En LED-lampas livslängd motsvarar cirka 24 st byten av en vanlig glödlampa.
 

Minskar kostnaderna om man använder LED?
En LED-lampa förbrukar cirka 175 kWh el under sin livslängd till en kostnad av 210 kr (med ett elpris på 1,20 kr/kWh). Motsvarande livslängd för glödlampor (24 st) förbrukar cirka 1 500 kWh el under sin totala livslängd till en kostnad av 1 800 kr (med samma elpris). LED-lampan har cirka 87% lägre kostnad än glödlamporna tillsammans. 
 

Måste jag byta ut hela LED-armaturen när dioderna brunnit ut?
Nej. Utvecklingen går snabbt och det kommer fler och fler standardutförande av LED-lampor. Idag finns det LED-lampor med de vanligaste socklarna.
 

Kan en LED-lampa få ett mysigt ljus?
Ja, du kan få ett mysigt ljus om du väljer en LED-lampa som har ett ljus med en låg färgtemperatur (2 700 K). Det ljuset liknar glödlampans.
 

Går LED-lampa att dimra?
LED-lampor går utmärkt att dimra med undantag för vissa sorter. Tänk på att de ska vara CE-märkta.
 

Skiljer sig LED-lampor i kvalitet?
Ja, kvaliteten skiljer sig rejält mellan olika produkter som finns på marknaden. Små variationer i dioden kan ge stora skillnader i färgton och ljusstyrka. Man får oftast det man betalar för. Dyrare produkter är bättre. Tänk på att de ska vara CE-märkta.
 

Är LED-lampor miljövänliga?
LED-lampor är miljövänliga eftersom de inte innehåller kvicksilver, till skillnad från dagens lågenergilampor och lysrör.
 

Kan man återvinna LED-lampor?
Ja. Alla lampor ska lämnas in för återvinning när de är uttjänta. Många tillverkare är idag intresserade av att lamporna ska vara helt eller delvis återvinningsbara.

 

Varför är LED bättre än lågenergilampor?

LED innehåller inga miljögifter och är effektivare än lågenergilampor. Kvicksilvret i långenergilampan gör att man måste vara mycket försiktig om lampan går sönder. Är lampan varm och går sönder är det viktigt att rummet vädras så att människor och djur inte andas in det giftiga kvicksilvret.

 

Kan jag använda LED-lampan i en bastu?

Nej. Våra LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. LED-lampor tål inte hög värme och är direkt olämpliga i en bastu, ugn eller liknande.

 

Vad gör jag om en LED-lampa går sönder?

LED-lampor innehåller inget kvicksilver eller andra farliga tungmetaller och du behöver därför inte vidta några särskilda åtgärder om en LED-lampa går sönder i hemmet. Tänk dock på att den skall återvinnas och inte slängas i hushållssoporna.


 

Liten ordlista
LED = Light Emitting Diode.
Lysdiod DioD = Ljuskälla med lång livslängd och låg energiförbrukning.
K = Kelvin, lampans färgtemperatur