Glöm lösen?

OM OSS

OnScreen AB är ett belysningsföretag i teknikens framkant som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö och kräsna konsumenter. OnScreen AB har idag 4 anställda och ca ett tiotal extra anställda. Vi är bosatta i den egenägda fastigheten med huvudkontor, lager och tillverkningslokal i Norrköping.

Försäljningen sker genom olika partners till kunder som företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, elgrossister, belysningsindustrin och andra, särskilt utvalda partners. Vår vision är att med innovativa lösningar och fulländad design bli en attraktiv leverantör till samtliga våra samarbetspartners och kunder.

– Inhemskt, med undantag för några få komponenter är våra produkter tillverkade med inhemsk arbetskraft och vi vill också i fortsättningen behålla vår produktion i Sverige.

– Kvalitet, produkterna vi erbjuder tillverkas omsorgsfullt lokalt och kvaliteten granskas i flera olika arbetsskeden. För att minska belastningen på miljön tar vi hänsyn till armaturens hela livscykel: effektiv igångsättning, lång livslängd, underhåll och reparationsmöjlighet samt slutligen återvinning. Våra produkter innehåller inga ämnen som är farliga för miljön.

– Planering och design, vi vill erbjuda våra kunder visuellt imponerande produkter eller vid behov få produkterna att obemärkt smälta in i omgivningen i det vi erbjuder effektiv och trygg belysning.

 

MILJÖ OCH KVALITET

Det är vår skyldighet att se till att vårt arbete och använda produkter är så miljövänligt som möjligt. Detta kommer till uttryck i att vi alltid försöker välja det miljövänligaste alternativet, när det är ekonomiskt försvarbart. Vi kontrollerar alltid med leverantörerna om det finns miljövänligare alternativ. Produkter som vi handlar med och säljer vidare skall vi alltid noggrant utvärdera så att de är miljövänliga.

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
FTI (fd. REPA) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.
OnScreen AB är anslutna till FTI och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Producentansvar via El-kretsen
El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen – producenterna på den svenska marknaden – att uppfylla sitt producentansvar.
OnScreen AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

Producentansvar för elutrustning – Naturvårdsverket
Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för el utrustning ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket.


OnScreen AB är anslutna till EE- och Batteriregistret och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

 

MILJÖPOLICY FÖR ONSCREEN

OnScreen’s miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras och förebygga miljöföroreningar.

Detta innebär att:

KVALITETSPOLICY FÖR ONSCREEN

OnScreen’s kvalitetspolicy är att genom ett utvecklande och aktivt kvalitetsarbete hos oss själva och våra kunder, uppfylla krav och nå kundtillfredsställelse samt skapa god lönsamhet.

Detta innebär att: